Category: אומנות בניו יורק

34

ישנן בנות ישנן בנות בניו יורק

יש לי סימפטיה לאומנות קונספטואלית ב Guggenheim Museum  ניו יורק. מעבר למבנה הספירלי שמרתק אותי כל פעם מחדש, נתקלתי בשורה: “חשבתם שהציור המופשט הומצא ע״י גברים במאה ה20? הילמה אף קלינט הייתה שם קודם!” Who...