Category: גן הפסלים PepsiCo בניו יורק

30

אני ודונאלד בגנים הסודיים בניו יורק

הכל התחיל כרגיל כשקניתי לעצמי תקווה לעוד שבועיים בעיר הגדולה כשהתברר לי שניו יורק מתאפרת בצבעי שלכת, לכבוד הקייץ האינדיאני שהוא בעצם הסתיו. ויש גם תחפושות של פורים בגירסה האמריקאית שקרוי "הלואין", וכל הכתומים...