Tagged: ברוקלין

13

מי רצה ברוקלין ולא קיבל

זמן ברוקלין לאחרונה שואלים אותי, מה יש לעשות בה בברוקלין הזאת, חוץ מהגשר המפורסם? ואיך מגיעם מפה לשם ובכלל ? אז החלטתי לפנק ברשימה קצת שונה, כי יש לה אצלי פינה חמה בנשמה. בעצם,...

21

גשרים הם לפעמים געגועים לניו יורק

גשרים הם לפעמים געגועים, לתמונה מלפני עשרים ושמונה שנה. ואהבה שנבנתה מאותה תצפית, שגרמה לי להחסיר פעימה. ולא אני לא מגזימה. אני רודפת אחרי זכרון רחוק, בניסיון לשחזר את הרגע הזה המתוק, שחלפתי עליו...