Tagged: שכונת וויליאמסבורג

21

גשרים הם לפעמים געגועים לניו יורק

גשרים הם לפעמים געגועים, לתמונה מלפני עשרים ושמונה שנה. ואהבה שנבנתה מאותה תצפית, שגרמה לי להחסיר פעימה. ולא אני לא מגזימה. אני רודפת אחרי זכרון רחוק, בניסיון לשחזר את הרגע הזה המתוק, שחלפתי עליו...